Reklama w Internecie – konwersja

Współcześnie Internet jest coraz istotniejszym elementem mojej kultury, a w związku z tym odgrywa także bardzo istotną rolę w marketingu. Reklama nadaje cielesny kształt pragnieniom, zapowiada ich możliwe spełnienie (dzięki posiadaniu jakiegoś produktu). Reklama stała się współcześnie narzędziem perswazji i manipulacji społecznej o podobnej sile oddziaływania do politycznej perswazji. Continue reading

Złamanie hasła

Zabezpieczenie hasłem arkusza kalkulacyjnego albo jeszcze jakiegoś innego rodzaju pliku lub dokumentu ma możliwość wynikać z wielu wszelakiego rodzaju sytuacji. Czasami są to sytuacje typowe i zależne wyłącznie i tylko od nas samych a czasami nawet takie, na które my sami nie posiadamy w większości wypadków większego wpływu.

Continue reading

Plik docx zabezpieczony hasłem

Pakiet Office zawiera też dokumenty excell, które relatywnie w większości sytuacji używamy w normalnym życiu. Przede wszystkim można robić w nich różnego rodzaju tabelki i rozliczenia, które muszą być widoczne i dostępne wyłącznie i wyłącznie dla nas samych. Najbardziej w tak zaistniałej okoliczności ustalić sobie hasło dokumentu excell, ażeby nikt nie mógł podejrzeć co się w nim znajduje.

Continue reading